Obnova zámeckého areálu

Největší obnova národní kulturní památky - areálu zámku Slatiňany za 120 let.

Zámecký areál ve Slatiňanech

Areál národní kulturní památky ve Slatiňanech tvoří budova zámku s navazujícím anglickým parkem o rozloze 16 hektarů a drobnou architekturou. Areál prošel dlouhým vývojem, kdy se z gotické tvrze stal renesanční, později barokní zámek obklopený formální zahradou. V 19. století byly zámek a park upraveny v duchu romantismu a sloužily knížecímu rodu Auerspergů zprvu jako letní sídlo a později jako nejmilovanější dům určený k výchově dětí a poklidnému rodinnému životu. Celý areál se postupně svou prezentací vrací do období kolem roku 1900, které představuje nevýznamnější dějinnou epochu v historii této památky, dobu Františka Josefa z Auerspergu, mecenáše, skvělého hospodáře, milujícího manžela a otce, cestovatele a milovníka koní.

Areál zámku byl prohlášen za NKP v roce 2001, je také součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko. Od roku 1950 je v zámku zpřístupněno unikátní hipologické muzeum věnující se koním a od roku 2011 je zde jedna z nejnovějších prohlídkových zámeckých expozic.

Projekt obnovy areálu z prostředků IROP zahrnuje:

Celková obnova zámeckého parku zabrání nejen postupující degradaci architektonicky i přírodně hodnotného areálu, ale poskytne zároveň efektivní možnosti jeho prezentace a využití pro kulturní a vzdělávací účely, konkrétně v případě „dětského hospodářství“, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí (děti v této miniatuře statku pěstovaly zeleninu, staraly se o drobné zvířectvo, cílem bylo naučit je hodnotě lidské práce). Návrat původního rozdělovacího plotu umožní režim uzamykatelnosti části areálu, který posílí ochranu revitalizovaných přírodních a architektonických hodnot. Na ploše bývalých tenisových kurtů vznikne dětské hřiště s herními prvky, dřevěnými prolézacími konstrukcemi, odpočinkovými lavičkami a dřevěným přístřeškem. Součástí je také moderní bezbariérové návštěvnické centrum, které nabídne všechny potřebné služby návštěvníkům včetně bezbariérového WC.

Zpět