Přehled majitelů

zámku Slatiňany

 • 1294 - 1445    ze Slatiňan
 • 1445 - 1486    Talmberkové
 • 1486 - 1525    Šárovcové ze Šárova
 • 1525 - 1547    Královské věnné město Chrudim
 • 1547 - 1547    Jan z Pernštejna
 • 1547 - 1554    Lhotští ze Zásmuk
 • 1554 - 1575    Fraňkové z Liběchova
 • 1575 - 1594    Mazancové z Frymburka
 • 1594 - 1622    Karlíkové z Nežetic
 • 1623 - 1660    Berkové z Dubé
 • 1660 - 1669    František Adam z Bubna a Litic
 • 1669 - 1710    Puchartové z Voděrad a Janovic
 • 1710 - 1732    Zumsandové ze Sandberka
 • 1732 - 1746    Schönfeldové
 • 1746 - 1942    Auerspergové
 • 1942 - 1945    Trauttmansdorffové
 • 1945 - současnost    Česká republika