Digitalizace a prezentace sbírek

Negativy s motivem koní

Sbírka historických negativů

Negativy pochází z rozsáhlé sbírky skleněných a celuloidových negativů zámku Slatiňany, které byly zakoupeny roku 1950 správou slatiňanského muzea od Heleny Dvořákové, sestry významného českého fotografa Rudolfa Brunner-Dvořáka. Výběr negativů provedl významný český hipolog Prof. PhDr. MUDr. František Bílek, DrSc. (1885-1972).

František Bílek působil jako profesor zootechniky na Českém vysokém učení v Praze (1923-1959) a vedl také Ústav pro plemenářskou biologii Státních výzkumných ústavů zemědělských. Zasloužil se o regeneraci plemene starokladrubských vraníků a záchranu divokého mongolského plemene koně Převalského. Po roce 1946 přišel s myšlenkou vybudovat ve Slatiňanech Státní hipologické muzeum, kde bylo soustředěno množství historických artefaktů s tématikou koní.

Zde publikovaný soubor negativů představuje jedinečný dokument chovu, šlechtění a využívání koní v meziválečném období a jejich společenského kontextu. Fotografie byly snímány na negativní materiál velkého formátu a často dosahovaly vysoké kvality. Kromě statických záběrů z předvádění jednotlivých koní dovolil tehdejší rozvoj fotografické techniky a materiálů i studie zvířat v běhu. Zastoupeny jsou také výjevy stád z prostředí pastvy, ohrad a stájí nebo koní při práci či sportu. Menší část snímků je věnována portrétům chovatelů a majitelů koní. Místy pořízení snímků jsou většinou slavné hřebčíny a hřebčince v Čechách (Kladruby, Písek, Nemošice), na Moravě (Tlumačov), na Slovensku (Prešov, Nitra, Topolčianky) či ve Slovinsku (Lipica) a další místa, kde se konaly různé výstavy a dostihy.

Digitalizovaná sbírka čítá 3024 ks většinou skleněných negativů o maximálním rozměru negativu 30 x 30 cm (většina negativů je ve formátu 13 x 18 cm nebo 18 x 24 cm). Výstupem digitalizace byly základní masterscany v archivní kvalitě a z nich odvozené verze –soubory s rozlišením tiff (600 DPI při velikosti tisku 18 x 24 cm) a jpeg (300 DPI při velikosti tisku 13 x 18 cm).

Digitalizované snímky naleznete na portálu eSbirky.cz

K vzorové digitalizaci negativů byl uspořádán METODICKÝ DEN

Poznáváte míta, koně, lidi na fotkách? Víte cokoliv bližšího k daným snímkům? Budeme rádi, když se o to s námi podělíte na e-mailu: slatinany@npu.cz

V případě zájmu o publikování snímků je potřeba uzavřít licenční smlouvu s Národním památkovým ústavem. Žádost obsahující inventární číslo adresujte na e-mail: slatinany@npu.cz